Zespół Kadry Kształcącej

Przewodnicząca- hm. Eliza Gilewska
Wiceprzewodnicząca- pwd. Justyna Maćkowiak
Członkini- phm. Anna Kaczmarek-Rusiecka