Władze, Zespoły

Komenda Hufca:

Komendant Hufca- phm. Marcin Maćkowiak
Z-ca Komendanta- hm. Krystyna Czerwińska-Twarowska
Z-ca Komendanta- hm. Aleksandra Muzyka-Hajdukiewicz
Skarbnik- dh. Patrycja Rybak
Członkini- pwd. Justyna Maćkowiak

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca- pwd. Marta Janicka-Szetela
Wiceprzewodnicząca- hm. Barbara Wędrychowska-Szulc
Członek- pwd. Grzegorz Kossakowski

Komisja Stopni Instruktorskich:

Przewodnicząca- hm. Krystyna Czerwińska-Twarowska
Wiceprzewodnicząca- hm. Eliza Gilewska
Członkini- hm. Barbara Wędrychowska-Szulc
Członkini- hm. Aleksandra Muzyka-Hajdukiewicz
Członek- phm. Marcin Maćkowiak

Zespół Kadry Kształcącej:

Przewodnicząca- hm. Eliza Gilewska
Wiceprzewodnicząca- pwd. Justyna Maćkowiak
Członkini- phm. Anna Kaczmarek-Rusiecka