Kręgi

Krąg Instruktorki
"ŻMIJOWE GNIAZDO"
Przewodnicząca - hm. Aleksandra Muzyka-Hajdukiewicz (tel. 600735647)
Krąg Starszyzny Harcerskiej "ZARZEWIE"
przy 12 Szczepie Nowowarpieńskim
Przewodnicząca - hm. Barbara Wędrychowska-Szulc (tel. 696490849)