Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca- pwd. Marta Janicka-Szetela
Wiceprzewodnicząca- hm. Barbara Wędrychowska-Szulc
Członek- pwd. Grzegorz Kossakowski