Komenda Hufca

Komendant Hufca- phm. Marcin Maćkowiak
Z-ca Komendanta- hm. Krystyna Czerwińska-Twarowska
Z-ca Komendanta- hm. Aleksandra Muzyka-Hajdukiewicz
Skarbnik- dh. Patrycja Rybak
Członkini- pwd. Justyna Maćkowiak