Komenda Hufca

Komendant Hufca- phm. Marcin Maćkowiak
Z-ca Komendanta- hm. Krystyna Czerwińska-Twarowska
Skarbnik- hm. Aleksandra Muzyka-Hajdukiewicz
Członkini ds. pracy z kadrą- phm. Anna Kaczmarek-Rusiecka
Członkini ds. kształcenia- pwd. Justyna Maćkowiak