1 procent

KRS:                                0000278582

Cel szczegółowy:         1400

 

Jak przekazać 1% podatku dla Hufca Police Związku Harcerstwa Polskiego?

KROK 1. Wybór organizacji pożytku publicznego

Hufiec Police  jest jednostką terenową Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP, która znajduje się na liście organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego i z tego tytułu ma prawo otrzymywać 1% podatku.

KROK 2. Wypełnienie zeznania rocznego PIT

Przekazanie 1% na rzecz Hufca Police jest niezwykle proste. Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28).

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy  numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym czyli 0000278582 oraz w rubryce „cel szczegółowy” numer „1400”.

Jeśli chcą państwo przekazać 1% podatku konkretnie dla drużyny do której należy Państwa dziecko w rubryce cel szczegółowy należy dodać KOD JEDNOSTKI, który można znaleźć na dole strony.

 

Na co przeznaczymy 1%?:

1% podatku przeznaczymy na wsparcie działań wychowawczych jednostek hufca, m. in. na organizację zajęć świetlicowych, rajdów, biwaków oraz szkoleń dla prowadzących pracę z dziećmi i młodzieżą.

Kod jednostkiNazwa jednostki
1400Komenda Hufca Police ZHP
14011 Tanowska Drużyna Harcerska “SOKOŁY”
14021 Tanowska Drużyna Starszoharcerska "RAROGI"
14031 Tanowska Gromada Zuchowa “SOKOLIKI”
14045 Gromada Zuchowa “DZIELNI APACZE”
14057 Drużyna Harcerska “ZIELONA SIÓDEMKA”
140612 Drużyna Harcerska “LEŚNI”
140812 Gromada Zuchowa “LEŚNE KRASNALE”
140912 Szczep Nowowarpieński „WARPIENISKO”
141028 Szczep „OGNIA”
1411Krąg Instruktorski “ŻMIJOWE GNIAZDO”
1412Krąg Starszyzny Harcerskiej "ZARZEWIE"
14131 Tanowska Drużyna Wędrownicza "BIAŁOZORY"